“The Photographer” ภาพยนตร์สั้นที่จะนำเสนอชีวิตของคนที่รู้สึกว่าตนเองไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่บนบรรทัดฐานที่สังคมสร้างขึ้น ผ่านเรื่องราวของ ‘ช่างภาพ’ ที่ต้องเอาชนะปัญหาบุคลิกภาพด้านการพูดของตนเอง

ผลงานเรื่องนี้จะทำให้คุณเห็นว่า ‘ความแตกต่าง’ ไม่ได้ทำให้คุณมีค่าน้อยไปกว่าคนอื่น และไม่ว่าใครก็สมควรที่จะได้รับความรัก

 

เมื่อความบกพร่องทางการพูดกลายมาเป็นอุปสรรคครั้งใหญ่ของ เคย์ ชายหนุ่มที่รักการถ่ายรูปเป็นชีวิตจิตใจ เขามีความรู้สึกดีๆให้กับ โอปอลล์ หญิงสาวที่เข้ามาในชมรมถ่ายรูปเพราะผิดหวังจากความฝันทางดนตรี เคย์จำเป็นต้องก้าวข้ามอุปสรรคครั้งใหญ่เพื่อเปิดเผยความรู้สึกในนี้ และเพื่อเส้นทางรักที่จะชักนำให้คนที่ผิดหวังในชีวิตสองคนได้มาบรรจบกัน