“พลอยกับโรงเรียนบ้านห้วยเลา” คือโปรเจกต์เรื่องราวชีวิตของครูอาสา ที่จะสะท้อนภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาภายใต้รอยยิ้มอันสดใสของเด็ก ๆ สมาชิกโรงเรียนเล็กในป่าใหญ่ กับความไร้เดียงสาที่พวกเขาต้องยอมจำนนให้กับปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ผ่านสารคดีภาพถ่าย “ไม่เท่ากัน”