Pasan (ปะ-สาน) คือ นิตยสารออนไลน์สองภาษา ที่จะเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับ “งานหัตถกรรมบำบัด” ที่ทุกคนอาจคิดว่าน่าเบื่อและมองข้ามมันไป แต่ความจริงแล้วมันเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ทำให้ชีวิตเราหลุดพ้นจากความเครียดหรือความวิตกได้ง่าย ๆ เพียงแค่คุณเปิดใจลองทำมัน