“มาเถอะโปรเจค” เป็นเพจที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอีกหนึ่งพื้นที่เล็ก ๆ ในโลกออนไลน์ ที่ช่วยให้สังคมเข้าใจว่า ปัญหาสุขภาพใจ ไม่ใช่เรื่องแปลกและไม่ต่างจากโรคทางกาย ที่ต้องการคนใส่ใจ คนเข้าใจ และการรักษาเช่นเดียวกัน 

มาร่วมสร้างสังคมที่เปิดกว้างในเรื่องสุขภาพใจกับพวกเรากันเถอะ!