Happy Little Things เป็นโปรเจกต์ที่หวังอยากจะสร้างความสุขเล็ก ๆ ให้กับทุกคนในแต่ละวัน รวมไปถึงเป็นการเตือนใจว่า จริง ๆ แล้วความสุขนั้นอยู่รอบตัวเรา เพียงแค่เลือกที่จะมองมันให้ “สุข” เราก็จะมีความสุขได้อย่างไม่ต้องพยายาม