Evermore ( เอเวอร์มอร์ ) คือนิตยสารออนไลน์ที่นำเสนอเรื่องราวของเครื่องสำอาง สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายคือการสนับสนุนให้ทุก ๆ คน ปรับเปลี่ยนการใช้เครื่องสำอางในชีวิตประจำวันให้เรา ‘สวย’ แบบ ‘รักษ์โลก’ ไปพร้อมกัน