เมื่อโลกนี้ กำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดที่ไม่มีทางรักษา มีแค่เขาที่เป็น “ความหวังเดียว” ที่อาจจะหยุดเรื่องนี้ได้

“ATRA” ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาสังคมในเรื่องการใช้เส้นสายอย่างไม่เป็นธรรม เพื่อที่จะแสวงหาอำนาจและความเป็นที่หนึ่ง จนลืมคำนึงถึงสิ่งรอบข้าง 

และภายนอกที่เห็นว่าปกตินั้น อาจจะมีเบื้องหลังที่ซ่อนอยู่…